Previous Next

V prvú februárovú sobotu (3.2.) sa v Humennom odohral tretí turnaj Zemplínskej ligy. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev – po dve z Humenného a Zalužíc a jedna trojica zo Spišskej Novej Vsi. Belá n/Cir. sa tentokrát ospravedlnila a tak nezískala žiadne body do tabuľky. Najviac sa darilo domácemu "B" mužstvu (Kubica, Novák, Mihok, Gamboš). Na 2. a 3. mieste skončili naše tímy. "B"-éčko (Miško Brinzík, Samo Kohani, Janko Strišovský, Maťo Kočiš) bolo tentokrát druhé a "Á"-čko tretie (Janík Feterik, Marián Michalko, Lukáš Lešo, Paťo Kora).

V priebežnom poradí vedie Humenné B - 19 bodov, 2. Zalužice - 16 bodov, 3. Zalužice B - 13 bodov, 4. Humenné - 7 b., 5. Spišská Nová Ves - 5 b., 6.-7. Belá n/C., Belá n/C. B - po 4 body. Štvrtý turnaj sa uskutoční v Belej N/Cir. v sobotu 10. februára. Záverečný (finálový) turnaj tohto podujatia bude v Zalužiciach 16. marca!

Previous Next

V sobotu 27. januára sa uskutočnila konferencia Slovenskej nohejbalovej asociácie v Novom Smokovci. Z toho dôvodu sa stretol aj výbor nášho nohejbalového klubu, aby jeho členovia boli informovaní o dianí v nohejbalovom hnutí a tiež aby dohodli a upresnili činnosť klubu v najbližších mesiacoch.

Výbor NK – 30. január:

– info z konferencie SNA (19 delegátov + členovia VV SNA + hostia)

– boli vyzdvihnuté výsledky na medzinárodných podujatiach: MS žien a juniorov (mali sme tam zastúpenie aj my – G. Viňanská a P. Tatár – obidvaja získali strieborné medaily) a tiež MS mužov jogku (Kórea) – 3.miesto

– pochvala aj za niekoľko on-line prenosov

– bolo vyhodnotené Grand Prix SNA a anketa Nohejbalista roka. Grand Prix – hodnotené kluby počas roka – výsledky v dlhodobých a jednorázových súťažiach (muži a žiaci). Konečné poradie: 1. Revúca, 2. Vrbové, 3. KAC Košice, 4. Belá n/C., 5. Trebišov. My sme skončili na 9. mieste z 13 hodnote-ných klubov. Body sme získali len za žiakov. Anketa muži: Marek Hulín, ženy: Zuzka Tafsi (Gabika Viňanská 2. miesto), juniori: Igor Zubák (1.-3. miesto Zubákovci), žiaci: Oliver Kolník

– bol schválený šport. kalendár – boli síce nejaké pripomienky, ale schválil sa takto

Veľké medzinárodné podujatia v roku 2024: Majstrovstvá sveta mužov by mali byť začiatkom novembra (8.-10.) v Maďarsku (Budapešť), Pohár majstrov u nás v Martine (23.-25.8.). V júli opäť jeden medzinárodný turnaj vo Francúzsku 19.-21.7. Esterel Cup (predtým v trojiciach – teraz dvojice – pozvaní sú muži aj ženy SR).

– krátke info o kempoch – len v ČR (žiaci 1.-4.7. Vsetín, juniori 8.-11.7. Modřice)

– v hracom poriadku ostáva rozdelenie kategórií (žiaci – do 15r., juniori - do 21r.), ale bolo zmenené to, že dievčatá ešte ďalšie 2 roky môžu hrať spolu s chlapcami

– členovia SNA, ktorí nemali zaplatené členské za posledné 3 roky, tak budú musieť znova zaplatiť po 10.-€ (u nás sú to hráči ako M. Michalko, M. Brinzík, S. Kohani), dával som už robiť začiatkom roka aj ďalším trom – L. Lešo, J. Strišovský, M. Kočiš – ďalších 30.-€ + poplatky za nás a aj ďalších členov klubu – spolu platíme SNA viac než 100.-€

– povedané bolo, že určite v tomto roku budú školenia trénerov a rozhodcov – mal by to mať na starosti p. M. Kováč mladší (šéf komisie, chýbal na konferencii zo zdravotných dôvodov)

– čo sa týka dlhodobých súťaží SNL: muži 10 (východ 6 – Revúca, Tornaľa, Košice, Humenné, Belá n/C. a Trebišov), žiaci 6 (ako v minulom roku - východ 3: Trebišov, Belá n/Cir., Zalužice) a juniori 4 (Vrbové, Revúca, Belá n/Cir. a Trebišov).

 

Klubové záležitosti:

- zapojení sme do ligy žiakov - hrať by sa malo asi tak, ako v minulom roku (dlhod. súťaž – začiatok - začiatkom apríla, finále Martin 19.10.), - dospelí hrajú Zemplínsku ligu (tiež dlhodobá súťaž 5 turnajov - finále u nás – ale nie 24.2. ale až 16. marca!) Zemplínska liga: 3.2. Humenné (3. turnaj), 10.2. Belá n/Cir. (4. turnaj), finále Zalužice (16.3. sobota),

– jednorázové súťaže: muži – Slov. pohár 17.2. Humenné, M-SR mužov 3,2,1 - Košice (november), 6.4. Ružomberok (Ruža Cup), juniori – Slov. pohár aj M-SR sa budú hrať v Revúcej, Majstrovstvá SR juniorov v singloch budeme organizovať my (5.10.). So žiakmi 16.-17.11. by sme mali ísť do Sniny na M-SR 3,2 (výborné výsledky sme tu dosiahli pred dvoma rokmi – dve strieborné medaily!).

Navrhnuté bolo aj motivačné – pre trénera žiakov za dlhodobú ligu a jednorázové M-SR 3,2. Keď sme pri žiakoch: chceme usporiadať dva domáce turnaje a tradične aj kemp koncom augusta.

Muži – dva turnaje: jeden Veľkonočný 30.3. v dvojiciach a tradičný Memoriál (29. ročník) – trojice a singel – nie však v auguste ale v júli (asi týždeň alebo dva po Dňoch obce 29.-30.6., ako súčasť týchto osláv - dohodnúť so starostom).

 

Záver:

1. Zaplatiť členské SNA - do konca týždňa (Viňanský)

2. Záverečný turnaj Zemplínskej ligy – 16.3. (Kováč, Uličný – rozhodovanie, Danočko – technika + výsledky)

3. Turnaj žiakov (marec – Danočko, Uličný)

4. Veľkonočný turnaj dvojíc 30.3. - len Zalužičania – bydlisko alebo členstvo v NK (OŠK)

5. Najbližšie akcie: Zemplínska liga - 3.2. Humenné (3. turnaj), 10.2. Belá n/Cir. (4. turnaj), 16.3. finále Zalužice (5. turnaj), Slov. pohár 17.2. Humenné

Tréningy zostávajú nezmenené - každú stredu v telocvični ZŠsMŠ Zalužice

Previous Next

V druhom turnaji tejto súťaže, ktorý sa hral 20. januára v starej športovej hale v Humennom, sa najviac darilo domácej trojici (M. Kubica, M. Mihok, R. Gamboš), ktorá nestratila ani set. Druhé boli Zalužice (Ján Feterik, Lukáš Lešo, Patrik Kora) a na 3. mieste Zalužice B (Miško Brinzik, Samo Kohani, Janko Strišovský, Martin Kočiš). Priebežné poradie Zempl. ligy po druhom turnaji: 1.-2. NK Zalužice, ŠK Humenné B - po 12 bodov, 3. NK Zalužice B - 8 b., 4.-6. ŠK Humenné, NK Belá n/Cir., NK Belá n/Cir. B - po 4 body, 7. Spiš Spiš. Nová Ves - 3 body. Tretí turnaj bude opäť v Humennom a to 3. februára.

V sobotu (27.1.) sa v Novom Smokovci uskutoční konferencia Slovenskej nohejbalovej asociácie, na ktorej sa bude rokovať o najdôležitejších správach z činnosti tejto organizácie. Schválené by mali byť aj termíny tohtoročných súťaží pre všetky kategórie - žiakov, juniorov aj dospelých.

Previous Next

V sobotu 27. januára sa v Novom Smokovci (hotel Villa Siesta) uskutočnila konferencia Slov. nohejbalovej asociácie. Zúčastnili sa jej okrem členov výkonného výboru a niekoľkých hostí aj zástupcovia nohejbalových klubov (19 delegátov). Prejednali sa a schválili hlavné ciele a úlohy na rok 2024, športový kalendár na tento rok a zobrala sa na vedomie aj správa o hospodárení za rok 2023. "Staronovým" prezidentom sa opäť stal Ing. Miroslav Kováč.

Najbližšie podujatia:
30.1. (utorok) - zasadnutie výboru nášho klubu
31.1. (streda) - tréning
3.2. (sobota) - Zempl. liga Humenné
7.2. (streda) - tréning
10.2. (sobota) - Zempl. liga Belá n/Cir.
14.2. (streda) - tréning
17.2. (sobota) - Slov. pohár Humenné
Previous Next

V sobotu 13. januára sa odohral prvý turnaj Zemplínskej ligy. Hral sa v telocvični ZŠsMŠ. Našim hráčom sa celkom darilo. Priebežné poradie Zempl. ligy po prvom turnaji: 1. NK Zalužice (Ján Feterik, Lukáš Lešo, Paťo Kora) - 7 bodov, 2. ŠK Humenné B - 5 b., 3. NK Zalužice B (Mišo Brinzík, Ján Strišovský, Martin Kočiš, Samo Kohanyi) - 4 b., 4. Belá n/Cir. - 3 b., 5.-6. ŠK Humenné, Spiš Spiš. Nová Ves - po 2 b., 7. Belá n/Cir. B - 1 bod. Druhý turnaj bude 20.1. v Humennom. Hrá sa celkovo päť turnajov a až po nich bude známi celkový víťaz tejto súťaže.

Niekoľko informácií z podujatia (prvý turnaj Zempl. ligy) bude aj v pondelok 15.1. o cca 11,05 hod v rádiu Regina: Športregión - víkendový súhrn zo športu na východnom Slovensku.

Najbližší tréning bude tradične v stredu - 17.1. od 15,30 (mladší) a od 16,30 (starší). Kto má záujem, tak môže prísť.

V sobotu 27. januára sa v Novom Smokovci uskutoční konferencia Slov. nohejbalovej asociácie. Zúčastniť by sa jej malo 24 delegátov zo 16 klubov - medzi nimi aj dvaja delegáti z nášho NK.

Search