Vznik klubu

Vznik oddielu - výsledky 1975 - 2005

História - chronologicky

Stručná história zalužického nohejbalu – roky, súťaže, výsledky, hráči.

(Ak sme na niekoho alebo na niečo zabudli – prosíme o prepáčenie)

 

1 9 7 5 - 1976

 

 

november ´75 – vznik oddielu, prvá schôdza v starej škole v bývalých Veľkých Zalužiciach

február ´76 – účasť na prvom turnaji v Košiciach /Vojník, Fedorčák, Viňanský/

jún – júl I.Slov. dorast. liga – sk. východ /1. Nižná Kamenica 2. Zalužice 3. Bačkovík 4.Blažice 5. SPŠE Košice 6. ČSAD Košice 7. DPMK Košice 8. Spoje Košice/

jún – august Okresná liga dospelých /3 skupiny po 4 družstvá, v skupine sme hrali s OV SZM Michalovce, Čečehovom a Jastrabím – zo základnej skupiny sme ďalej nepostúpili/

28.august turnaj o ,,Zalužickú ružu“ /hral sa na svojpomocne urobenom hlinenom ihrisku v Zalužiciach – hneď pri futbalovom ihrisku/. Dospelí: 1.Tepláreň Košice 2. Zalužice /G. Viňanský, V. Marcinko, V. Matovčík/ 3. Zalužice B /G. Vojník, J. Jakub, A. Fedorčák, M. Palovčák/

1 9 7 7

máj – jún I.Slov. dor. liga – sk. východ /1. Nižná Kamenica 2. Kežmarok 3. SPŠE Košice 4. Zalužice 5. Blažice 6. Bačkovík 7. ČSAD Košice 8. DPMK Košice/

11.–12.jún M-SR dorastencov dvojíc v Žiline – 5.miesto /Gabriel Viňanský, Viliam Marcinko, Miloš Béreš, Milan Šimko/

jún – júl Okresná liga dospelých – III. trieda /1. Strážske 2. Zalužice B 3. Horňa 4. Bracovce/

14.august turnaj o ,,Zalužickú ružu“ /muži:1. DPMK Košice 2. Štós 3. Pankrác Praha – boli vtedy na Šírave, žiaci: 1. Zalužice A 2. Jasenov 3. Zalužice B/

27.–28.august M–SR dorastencov trojíc v Trenčíne – 6.miesto /M. Béreš, P. Vall, G. Viňanský/

 

1 9 7 8 - 1 9 8 0

V tomto období sme v súťažiach štartovali pod hlavičkou Gymnázia Michalovce, kde väčšina z hráčov v tom čase študovala.

máj – august 1978 Krajská súťaž /1. Smolník 2. Energia Košice 3. Gymnázium M-ce/

Okresná liga /1. Strážske 2. Horňa 3. Gymnázium B/

10.–11.jún M–SR dor. dvojíc v Trenčíne – 5.miesto /Gabriel Viňanský, Peter Vall, Miloš Béreš/

26.–27.august M–SR dor. trojíc v Žiline – 3.miesto /Miloš Béreš, Ján Dzurina, Gabriel Viňanský/

máj – august 1979 Krajská súťaž – 5.miesto

máj – august 1980 Krajská súťaž – 4.miesto /1. Šaca 2. Nižná Kamenica 3. BD Košice/

 

1 9 8 1 - 1 9 8 2

V týchto rokoch sme nehrali žiadnu súťaž, pretože viacerí hráči už študovali na VŠ alebo absolvovali ZVS /Dzurina bol na hosťovaní v Mladosti Košice a Viňanský v Letisku Prešov/

 

1 9 8 3

V tomto roku sme opäť ,,oživili“ činnosť nohejbalového oddielu v Zalužiciach a súťažili.

Okresné majstrovstvá /1. Slávia DPaM Sobrance 2. NsP Sobrance 3. Zalužice/

 

1 9 8 4

Okr. majstrovstvá /1. Zalužice 2. Slávia DPaM Sobrance 3. Slávia DPaM Sobrance B/ - týmto víťazstvom sme získali právo účasti v kvalifikácii o postup do Krajskej súťaže/

 

1 9 8 5

9.február kvalifikácia o postup do KS: Zalužice – Smolník 4:4 /hralo sa v Košiciach, postúpili sme lepším pomerom setov/. Ako nováčik súťaže sme však nestačili na silnejšie mužstvá a zachránili sme sa preto, lebo v priebehu súťaže odstúpilo mužstvo VVLŠ Košice

Okresné majstrovstvá /1. NsP Sobrance 2. Zalužice B 3. Slávia DPaM Sobrance/

 

1 9 8 6

Krajská súťaž /1. Svidník 2. Zalužice 3. Zborov 4. VLU Prešov 5. Sobrance 6. Lesy Kríže/ Mužstvo hralo v zostave: G. Viňanský, P. Vall, J. Jasovský, J. Dzurina, J. Jakub, M. Hajduk

 

1 9 8 7

Krajská súťaž /1. Zalužice 2. Kríže 3. Sobrance 4. Štós 5. VLU Prešov 6. Niž. Kamenica/

Dorast: Krajská súťaž – zemplínska skupina /1. Humenné 2. Močarany 3. Sobrance 4. Zalužice/

Okresné majstr. /1. Fekišovce 2. Zalužice B 3. PS Michalovce /štartovalo 8 družstiev/

 

1 9 8 8 - 1 9 9 7

Víťazstvo v kraj. súťaži a postup do kraj. majstrovstiev však nemalo tu najsprávnejšiu podobu. Napriek vzornej reprezentácii obce či materskej TJ nenašli nohejbalisti veľa pochopenia pre podporu a pomoc. Preto sa rozhodli pre ,,prestup“. Naskytla sa možnosť vytvoriť samostatnú TJ pri Okresnej správe cestovného ruchu Michalovce so sídlom na Zempl. Šírave (viacerí hráči tu boli zamestnaní). Tak si vlastne našli nové športové pôsobisko (a na tú dobu aj velmi kvalitné ihrisko s umelohmotným povrchom ). Na čele klubu „stál“ v tomto období Ján Jasovský, ktorý mal značnú zásluhu na jeho dobrom fungovaní.

Tu hrali celé desaťročie. Vystriedali velmi úspešné sezóny (muži: rok´91 – 3.m. za Cassoviou KE a Družstevnou p/H., rok ´92 – 4.m. za Družstevnou p/H., DPMK B a Humenným, ženy: rok´97 – striebro a bronz z M-SR trojíc a dvojíc) s nevydarenými (´93 a ´95 – obsadili až 9 m. v kraj. majstrovstvách!). Tu hrali s takými mužstvami, ktoré neskôr pôsobili (či dodnes pôsobia) v I. SNL - DPMK, Šaca, Humenné, Poprad, Svidník.

V tomto období však prežili aj najsmutnejší rok vo svojej histórii, keď v priebehu roku 1995 prišli o dvoch svojich výborných spoluhráčov – JUDr. Jána Dzurinu a Mariána Figľára. Na ich počesť odvtedy klub každoročne poriada tradičný turnaj – Memoriál. Prvý ročník sa uskutočnil ako veľké podujatie v michalovskej novej športovej hale a zúčastnili sa ho hráči DPMK Košice – na čele s majstrami sveta L. Ivaneckým, L. Bertkom, bratmi Žigalovcami ale aj ďalšími), ďalej Prešova, Svidníka, Humenného a viacerých domácich mužstiev.

Spoločenské zmeny však spôsobili zánik štátnej organizácie OSCR. Aj keď isté obdobie ešte nohejbalisti hrali pod touto „hlavičkou“, začiatkom roku 1998 sa rozhodli zmeniť názov na TJ Nohejbalový klub Zalužice. Opäť sa teda vrátili tam, kde kedysi začínali.

 

1 9 9 8

V „premiére“ pod novým názvom sa v dlhodobých súťažiach prezentovali tri klubové celky: dospelí - začali hrať II. SNL – skupinu východ /nakoľko sa uskutočnila reorganizácia súťaží – predtým to boli Krajské majstrovstvá/, dorastenci súťažili v I. SNLD a ženy v regionálnych majstrovstvách. Všetky tri družstvá dosiahli v tomto roku veľmi pekné výsledky:

II. SNL – skupina východ:

1. Svidník – 28 b. 2. Budapešť (pripravovala sa na majstrovstvá sveta, ktoré boli v Maďarsku) – 24 b. 3. NK Zalužice – 20 b. 4.DM Košice – 14 b. 5. DPMK „B“ – 12 b. 6. Poprad „B“ – 10 b. 7. Tornaľa – 4 b. 8. Šaca „B“ – 0 b.

Zalužice: G. Viňanský, M. Hajduk, J. Jasovský, J. Jakub, J. Derevjanik, M. Vasiľ, J. Gombita, Ľ. Hazuga, (niekedy striedali aj J. Gejguš, J. Šimaj).

I. SNL dorastencov:

1. DPMK – 24 b. 2. Piešťany – 20 b. 3. Trenčín – 16 b. 4. Poprad – 8 b. 5. NK Zalužice – 6 b. 6. Ťahanovce – 6 b. 7. Žiarom n/Hr. – 4 b.

Zalužice dorast: J. Gejguš, A. Vetrecin, M. Semivan, P. Marcin, (niekedy striedali aj M. Rovňák a R. Vetrecin)

„Ženy“ v regionálnych majstrovstvách boli z 5 celkov druhé – hneď za DPMK Košice (1. DPMK A 2. Zalužice 3. DPMK B 4. Ťahanovce 5. Poprad). Okrem toho dosiahli ženy /i keď vekom ešte dievčatá/ vynikajúce výsledky aj v jednorázových súťažiach: na M – SR boli dvakrát strieborné /dvojice aj trojice/ a na medzinárodnom turnaji v Košiciach /boli tu aj Češky a Maďarky/ obsadili 3.miesto! Tieto úspechy dosiahli Zuzka Viňanská, Jana Marcinová a Ľudka Danková.

V tomto roku sme boli dokonca aj 3 x usporiadateľmi M-SR(!) a to: žiakov (trojice), dorastencov (jednotlivci) a žien (dvojice aj trojice).

 

1 9 9 9

II. SNL – skupina východ: 1. Strojár Svidník 2. Solivary Prešov 3. Domov mládeže Košice 4. NK Zalužice 5. DPMK Košice B 6. Tornaľa

Regionálne majstrovstvá: 1. NK Zalužice B 2. NK 99 Trebišov 3. ŠŠS Úbrež 4. DPMK Košice A – ženy 5. Lekárovce 6. DPMK Košice B – ženy

Na jednorázových M – SR v Piešťanoch sa opäť ,,zaskveli“ ženy, keď v dvojiciach aj trojiciach obhájili striebro(!). Hrali v zložení – Z. Viňanská, L. Danková a R. Gejgušová.

 

2 0 0 0

II. SNL – skupina východ: 1. Strojár Svidník 2. Domov mládeže Košice 3. Sokol Ťahanovce 4. Solivary Prešov 5. NK Zalužice 6. NK 99 Trebišov 7. Tornaľa

Regionálne majstrovstvá: 1. Trebišov B 2. Zalužice B 3. Trebišov C 4. Pedagóg Michalovce

Na jednorázových M – SR v Košiciach ženy obsadili „až“ 4.miesto.

I. SNLŽ: 1. DPMK A – 18 b. 2. DPMK B – 8 b. 3. BM – AFF Piešťany – 8 b. 4. Zalužice – 2 b.

Po prvýkrát v histórii nášho klubu sme mali aj zastúpenie v reprezentácii! Slovensko reprezentovala na I. Majstrovstvách sveta žien (9.-10.9.) aj Zuzka Viňanská (okrem nej boli vo výbere ešte 4 hráčky z Košíc). V trojiciach získala historickú prvú zlatú medailu!

 

2 0 0 1

II.SNL – skupina východ:

1. NK Zalužice

14

6 8 0

53 : 31

20

 

2. Solivary Prešov

14

6 6 2

50 : 34

18

 

3. Strojár Svidník

14

7 4 3

46 : 38

18

 

4. DM Košice

14

6 5 3

50 : 34

17

 

5. NK Revúca

14

8 1 5

47 : 37

17

 

6. NK ´99 Trebišov

14

4 3 7

35 : 49

11

 

7.Sokol Ťahanovce

14

2 3 9

30 : 54

7

 

8. NK Tornaľa

14

1 2 11

25 : 59

4

 

O „historické“ víťazstvo v II.SNL sa zaslúžili najmä hráči: Gabriel Viňanský, Milan Hajduk, Jozef Jakub, Ján Gejguš ml. a Peter Uličný. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov sme sa však nezúčastnili kvalifikácie o postup do I.SNL, ktorá sa mala uskutočniť v Hlohovci.

V tomto roku sme zvíťazili na premiérovom ročníku „Old Boys“ turnaja na Byšte, ktorý poriadal NK´99 Trebišov (zostava mužstva – Gabriel Viňanský, Ján Jasovský, Jozef Jakub).

Prvý titul z M-SR žien získala naša hráčka Gabriela Viňanská, ktorá však v tomto roku hosťovala za NK´99 Trebišov (získala ho v trojiciach spolu s D. Peruňskou a K. Dankovou).

1.9. Kluž (Rumunsko) medzinárodný turnaj žien – Slovensko reprezentovala po prvýkrát aj Gabriela Viňanská


2 0 0 2

5.1. Košice – Kráľovský prvý smeč – 1. miesto v kategórií nad 40 rokov

26.1. Michalovce – Memoriál JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára 1. DPMK 2. Svidník 3. Zalužice B

16.6. Hlohovec M – SR dorastencov dvojíc 8. miesto NK Zalužice – P. Uličný, M. Béreš, M. Kotus (v základnej skupine sme nešťastne prehrali s Piešťanmi, Žiarom n/Hr. aj s DPMK Košice vždy po 1:2)

22.6. Košice turnaj žiakov „Zlatý Félix“ hrali tam 2 naše družstvá: starší žiaci – Rado Ľoch, Tomáš Gaďo, Gabika Viňanská a mladší žiaci – Lukáš Fedorík, Milan Hreha, Marián Michalko

3.8. Byšta – turnaj hráčov nad 40. rokov – 5. miesto

7.9. Michalovce M – SR žien: 4. miesto trojice, 3. miesto dvojice (Z. Viňanská, G. Viňanská , R. Gejgušová), 3. miesto jednotlivkyne (G. Viňanská – 8 účastníčok)

26.12. Svidník „Štefánsky turnaj“ 2. miesto z 8 účastníkov

II.SNL – skupina východ (G. Viňanský, P. Uličný, M. Hajduk, M. Kotus, J. Jakub, J. Gejguš)

1. NK´99 Trebišov

16

15 0 1

81 : 15

30

 

2. DM Košice

16

6 4 6

43 : 53

16

 

3. Strojár Svidník

16

6 3 7

47 : 49

15

 

4. NK Zalužice

16

6 0 10

43 : 53

12

 

5. Solivar Prešov

16

1 5 10

25 : 71

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 0 3

22.2. Michalovce Slovenský pohár dorastencov: 1.DPMK 2.Trebišov A 3. Piešťany 4. Revúca 5. Zalužice (Martin Rovňák, Marián Kotus, Peter Uličný) 6. Trebišov B 7. Zalužice B

14.-15.6. Košice M – SR dorastencov trojíc a dvojíc.

Trojice: 1. DPMK 2. Trebišov A 3. Šaca 4. Piešťany 5. Žiar n/Hr. 6. Zalužice 7. Trebišov B V zápase o 5. miesto sme prehrali so Žiarom n/Hr. 1:2 (11:4, 6:11, 13:15)

Dvojice: 1. DPMK 2. Piešťany 3. Šaca 4. Trebišov A 5. Zalužice 6. Trebišov B 7. Žiar n/hr. 8. Piešťany B

V zápase o 5. miesto sme porazili Trebišov B 2:0, keď prvý set sme vyhrali 11:6 a v druhom sete za stavu 8:0 súper skrečoval.

21.6. Košice M – SR dorastencov jednotlivcov: 1. J. Brutovský (DPMK) 2. L. Stupák (Šaca) 3. M. Ižol (DPMK) 4. L. Danko (Trebišov) 5. Peter Uličný (Zalužice) 6. F. Ižol (Šaca)

24.8. – organizovali sme Memoriál JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára (hralo sa na ihriskách Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave)

Poradie trojíc – 10 družstiev: 1. Zalužice A (G. Viňanský, J. Jakub, V. Galenko) 2. Zalužice dorast (P. Uličný, M. Kotus, M. Béreš) 3. Trebišov 4. Svidník 5. Kapušianska Michalovce (Š. Lipčák, L. Rimko, D. Rimko)

Poradie dvojíc – 10 družstiev: 1. Zalužice dorast 2. Svidník 3. Trebišov 4. Zalužice dievčatá (G. Viňanská, Z. Viňanská) 5. Fekišovce (Martin Rovňák, Renáta Gejgušová)

30.8. Trebišov (O pohár primátora mesta Trebišov) 1. DPMK B 2. Humenné 3. DPMK A 4. Trebišov A 5. Hlohovec 6. Šaca 7. Zalužice 8. Miskolc (Maďarsko) 9. Trebišov B

V súboji o 7. miesto sme porazili maďarský Miskolc 2:1.

6.–7.9. Piešťany M – SR žien: 3. miesto trojice (Z. Viňanská, G. Viňanská , R. Gejgušová, M. Jakubová), 4. miesto dvojice, 3. miesto jednotlivkyne (G. Viňanská – z 8 účastníčok)

II.SNL – skupina východ:

1. NK Zalužice

12

8 0 4

44 : 28

16

 

2. Strojár Svidník

12

7 0 5

39 : 33

14

 

3. DM Košice

12

5 0 7

29 : 43

10

 

4. NK Trebišov B

12

4 0 8

32 : 40

8

 

Zalužice: G. Viňanský, J. Jakub, M. Hajduk, P. Uličný, M. Kotus, M. Béreš

I.SNL dorastencov:

1. DPMK Košice

12

10 2

58 : 26

20

 

2. NK´99 Trebišov

12

9 3

56 : 28

18

 

3. NK Zalužice

12

5 7

42 : 42

10

 

4. NK Revúca

12

0 12

12 : 72

0

 

Zalužice: P. Uličný, M. Kotus, M. Béreš, M. Rovňák, P. Palko, D. Rimko

I.SNL žien:

1. NK´99 Trebišov

12

9 1 2

58 : 38

19

 

2. DPMK Košice

12

9 0 3

61 : 35

18

 

3. NK Zalužice

12

2 2 8

34 : 62

6

 

4. BM Piešťany

12

2 1 9

39 : 57

5

 

Zalužice: G. Viňanská, R. Gejgušová, M. Jakubová


2 0 0 4

14.8. organizovali sme I. roč. medzinárodného turnaja žien jednotlivkýň „Zemplín Cup“. Hralo sa v Michalovciach. Poradie: 1. D. Pauna 2. L. Iacov (obidve Rumunsko) 3. D. Peruňská (Trebišov)

28.8. – IX. roč. Memoriálu JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára (hralo sa na ihriskách Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave)

Poradie trojíc: 1. Svidník 2. Zalužice (mládež) 3. Michalovce 4. Trebišov

Poradie dvojíc: 1. Zalužice 2. Trebišov 3. Svidník 4. Zalužice (mládež)

25.–26.9. Trebišov M – SR žien:

4. miesto v trojiciach (zo 6 družstiev)

4. miesto v dvojiciach (zo 7 družstiev)

1. miesto jednotlivkyne G. Viňanská (z 8 účastníčok)

II. SNL – skupina východ:

 1. NK 99 Trebišov B 42 b.

 2. NK Zalužice 26 b.

 3. NK 99 Trebišov C 21 b.

 4. NK Zalužice B 14 b.

 5. Trstené p/Hor. 6 b.

 6. Ždaňa 5 b.

 7. Ťahanovce 4 b.

I.SNL dorastencov (P. Uličný, M. Béreš, M. Kotus, D. Rimko, P. Palko)

1. DPMK Košice

8

8 0

43 : 13

16

 

2. NK´99 Trebišov

8

6 2

43 : 13

12

 

3. Prometal Šaca

8

4 4

26 : 30

8

 

4. NK Revúca

8

1 7

15 : 41

2

 

5. NK Zalužice

8

1 7

13 : 43

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 0 5

27.8. – organizovali sme už X. roč.(!) Memoriálu JUDr. J. Dzurinu a M. Figľára

3.9. – II. roč. medzinárodného turnaja žien jednotlivkýň „Zemplín Cup“, ktorého sa zúčastnilo 9 hráčok. Poradie: 1. Dorina Pauna (Rumunsko) 2. Lucia Vokáčová (CR) 3. Gabriela Viňanská (SR) … 7. Renáta Gejgušová

Košice M – SR žien: 3. miesto dvojice (Renáta Gejgušová, Mária Jakubová) – zo 7 dvojíc

1. miesto jednotlivkyne (G. Viňanská – hosťovala za Trebišov) … 4. R. Gejgušová

15. – 16.10. sa uskutočnil v Kluži (Rumunsko) medzinárodný turnaj žien. Hralo sa v dvoch disciplínach – singel a trojice. Medzi štvoricou hráčok SR boli aj dve naše zástupkyne: G. Viňanská (v singloch skončila z 8 účastníčok na 3. mieste) a R. Gejgušová (hrala v trojiciach).

17.12. Praha „Deň česko-slovenského nohejbalu“ – hrali ženy, juniori aj muži. Za výber žien hrala aj G. Viňanská, ktorá v singloch porazila L. Vokáčovú 2:0, v dvojiciach aj v trojiciach hrala spolu s D. Peruňskou a L. Beďovou. Výsledok dvojíc – 1:1, trojice – 2:0. Hlavne vďaka „našim“ ženám zvíťazilo Slovensko nad Českom celkovo 9:8.

V ankete „Nohejbalistka roka 2005“, ktorú vyhodnocuje SNA, obsadila G. Viňanská 2. miesto za L. Čollákovou (DPMK)

II. SNL – skupina východ:

 

 1. KAC Jednota Košice 52 b.

 2. Lenok Levoča 39 b.

 3. NK 99 Trebišov C 35 b.

 4. NK Zalužice 25 b.

 5. NK Zalužice B 11 b.

 6. LABAŠ Myslava 7 b.

 7. Kapušianska Michalovce 2 b.

Search